Vaš najbolji izbor

NAZIV TVRTKE / OBRTA : VANDO, OBRT ZA FRIZERSKE I KOZMETIČKE USLUGE
SJEDIŠTE OBRTA : Zagreb, Stonska 1
TELEFON : 01/6637322; 099/3343344
e-mail: vando@gmail.com
MBS: 91342830 (matični broj obrta)
OIB : 19075967961
DIREKTOR / VLASNIK : Jela Grbavac
POSLOVNI RAČUN : Splitska banka Stonska 1 , Zagreb IBAN : HR4723300031152495239

©2024 www.vando.hr/. Sva prava pridržana.